Location: 

Halden, NO, 1751

Function:  Technical
Employment type:  Full Time
Required experience:  Experienced - over 5 years
Reference ID:  74240

Senior Engineer

Senior Electrical Engineer - Subsea cable systems - HVDC Extruded department

 

Velkommen til selskapet

Nexans visjon er å elektrifisere fremtiden. I forretningsområdet Generation & Transmission betyr det å videreutvikle, designe og fabrikkere verdens beste høyspentkraftkabler. Vi leverer EPCI-prosjekt over hele verden, ved å benytte de beste verktøyene, produktene, utstyret og menneskene med den riktige kompetansen til å installere og beskytte, samt evnen til inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av disse kablene.

 

Hovedoppgaver

 •  Design og beregninger av subsea kraftsystemer
 • Ansvar for å lage tekniske dokumenter og rapporter
 • Planlegge og bidra i gjennomføring av kvalifiseringsprogram for kabelsystemer
 • Forberede og følge opp produksjon og installasjon i samarbeid med ulike tekniske disipliner, fabrikker og laboratorier, materialavdeling, analysesenter, prosjekterings- og installasjonsavdelinger
 •  Du vil også være med på å utvikle effektiviseringer og ta del i tekniske forbedringer som er relevante for vår avdeling

 

Din bakgrunn

 •  Bachelorgrad eller høyere innen høyspenningselektroteknikk/systemteknikk
 • Gjerne 3-7 års erfaring innen høyspenningselektroteknikk
 • Har du erfaring med høyspentkablerland eller subsea, vil dette være en fordel!
 • Et innovativt, praktisk og analytisk sinn
 • I denne rollen vil sannsynligheten for å lykkes øke hvis du er godt organisert og strukturert i arbeidet ditt.
 • Flytende i engelsk - muntlig og skriftlig, norsk er et pluss.
 • Dine personlige verdier er på linje med Nexans: Pioneer, Dedicated, United.

 

Bli med på laget!

Lokalisert i Norge består HVDC Extruded-avdelingen av svært kompetente og unike medlemmer. Vi er ansvarlige for prosjektering, design, konstruksjon, system, testing/kvalifisering og dokumentasjon knyttet til alle våre sjø- og landkabelsystemer. Arbeidsplassen er i Halden (eller Oslo) med mulighet for å jobbe delvis fra hjemmekontor. Du vil rapportere til én teamleder i avdelingen.

 

For en god start

For å lykkes i HVDC Extruded-avdelingen må du være løsningsorientert og motivert for tekniske utfordringer og utvikle eksisterende teknologi utover gjeldende begrensninger. Du har også erfaring med prosjektarbeid i selskap som er drevet av prosjekt, helst med aktiviteter relatert til mekanisk og elektrisk konstruksjon etter normer, standarder og kontrakter. Det er en fordel med relevant nasjonal og internasjonal erfaring fra prosjektarbeid. Det er viktig for deg å levere kvalitet til riktig tid , kost, og du setter sikkerhet høyt i ditt arbeid. Du har erfaring med interdisiplinært arbeid og evner å ta ledelsen i aktiviteter når det er behov, dette knyttet opp mot teamarbeid i prosjekter og evnen til å være fleksibel.

 

Hvordan lykkes du?

Du vil jobbe med konkrete design- og konstruksjonsoppgaver i vår avdeling med fokus på prosjekt leveranse av våre produkter i EPCI-prosjekter, dette sammen med ett dynamisk prosjekt team. For å levere teknisk underlag til prosjektene slik som konstruksjonsunderlag, prosjektdokumentasjon og tilknyttede prosedyrer, besitter du fortrinnsvis erfaring med detaljkonstruksjon sammen med praktisk erfaring. Med din evne til å jobbe i team, men også selvstendig er du en viktig brikke for avdelingens leveranse av prosjektenes produkttekniske underlag. I tillegg til dette er du komfortabel med å jobbe med standardisering og forbedringsarbeid. Du finner det også naturlig å bidra med videreutvikling og effektivisering av stillingens ansvarsområde og avdelingens prosesser. Ditt bidrag maksimeres ved din naturlige innstilling til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.   

 

Nexans anerkjenner forskjellene som gjør hver ansatt verdifull og unik. Mangfold er nøkkelen til ytelse og vår globale ambisjon om å lede verden i energiomstillingen mot en bærekraftig planet. Dette vet vi av erfaring. Alle forskjeller blir verdsatt og respektert hos Nexans. Som et resultat vil du være en aktiv del av en multinasjonal organisasjon hvor vi dyrker kulturen for å dele ditt unike synspunkt. Dette er grunnen til at vi oppfordrer til mangfold i vår rekruttering - Ta med din unike bakgrunn til Nexans, den er velkommen!